Zračni zemeljski kolektor

ZZK_sestavni deli
Agregat - tehnične lastnosti
Tehnične lastnosti
Zračni zemeljski kolektor (ZZK) se uporablja kot nadgradnja prezračevalnega sistema in je primeren tako za podkletene kot tudi za nepodkletene objekte. Glede na naklon terena in prisotnost kleti v objektu ločimo izvedbo z odtokom kondenzata v kleti in izvedbo z odtokom kondenzata v zrakotesnem jašku. Sestavni deli zračnega zemeljskega kolektorja so:
 • zajemni stebriček iz nerjavečega jekla z vgrajenim vrečastim G3 zaščitnim filtrom
 • cev kolektorja fi 200 mm in dolžine 50 m, izdelana iz toksikološko in fiziološko neoporečnega PE-HD z narebranim zunanjim slojem in gladkim antistatičnim in antibakterijskim notranjim slojem
 • spojka in stenski prehodni kos s tesnili
 • izoliran X kos z revizijo in sifonom za odtok kondenzata
 • izoliran T kos z motorno loputo za obvod ZZK
 • regulatorni sklop z znanjim termostatom in preprosto avtomatiko
 • zrakotesni jašek za odtok kondenzata (samo za izvedbo z jaškom)
Pri polaganju ZZK je potrebno upoštevati še sledeče napotke:
 • dolžina cevi ZZK mora biti vsaj 40 m
 • naklon cevi ZZK mora biti vsaj 2% proti odtoku kondenzata
 • globina polaganja ZZK mora biti vsaj 1,2 m
 • alternativni zajem zraka na fasadi objekta (v primeru by-passa) mora biti na višini vsaj 1,5 m nad nivojem tal
 • zunanji termostat za regulacijo by-passa mora biti na višini vsaj 1 m nad nivojem tal
 • ZZK ne polagamo v tla z visoko talno vodo ali na teren, ki se poseda in ni stabilen
Agregat - modeli
Modeli
V primeru, da je teren nagnjen stran od objekta ali da hiša ni podkletena, ni možno izvesti odtok kondenzata v objektu, saj tam ni najnižje točke kolektorja. V tem primeru pride v poštev izvedba z zrakotesnim jaškom, ki se nahaja med zajemom zraka in objektom. Oba kraka cevi ZZK sta v tem primeru nagnjena proti zrakotesnemu jaški kjer se izvede odtok kondenzata, največkrat kot drenaža na dnu jaška.
V primeru, da je teren v okolici objekta v ravnini le tega ali pa je nagnjen proti objektu in je objekt hkrati tudi podkleten, je možno izvesti ZZK brez zrakotesnega jaška. V tem primeru mora biti cev ZZK nagnjena vseskozi proti kleti objekta z minimalnim naklonom 2%.
LEWT_1
LEWT_2
ZZK_vgradnja
Stikalna omarica za ZZK
Dokumenti s podrobnimi specifikacijami o izdelku
Dokumenti s podrobnimi specifikacijami o izdelku
Nazaj
Cevni dušilci zvoka
FRS periferija
IsoPipe izolirane cevi
Zemeljski kolektorji
Zaključni elementi
HygroBox
KORONAVIRUS
Poslovni prostori ponovno odprti
» več
DANTHERM
Dantherm Group je vodilni ponudnik izdelkov in rešitev za nadzor klime v notranjih prostorih.
» več
Servis

Imate vprašanja?

Skupaj bomo
našli rešitev.


pokličite nas še danes
051 636 673    Peter
031 411 811    Miha


 
Helios Komfovent Vortice Sodeca Veab Klivent Industrie Technik Klivent