Nepovratna sredstva Eko sklada

objava: 12.02.2018

Za različne prezračevalne naprave  z rekuperacijo so vam na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Subvencionirana je celotna naložba - vsi sestavni deli prezračevalnega sistema, vključno z montažo. V letošnem letu, spodbuda znaša 20% investicije.

KRATEK POVZETEK POSTOPKA ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV
  • postopek velja samo za samostojen ukrep montaže hišnega prezračevanja z rekuperacijo pri sanacijah in novogradnjah, če je vlagatelj fizična oseba in gre za posamično stanovanjsko enoto
  • za vlogo potrebujete: veljaven predračun izvajalca, s katerega je razvidna vsa potrebna oprema za prezračevanja in tudi montaža, sliko hišne številke ali kopijo gradbenega dovoljenja, pravilno izpolnjeno vlogo in sliko prostora kjer bo vgrajena prezračevalna naprava
  • po približno 5 - 6 mesecih prejmete odgovor Eko sklada, ko vam, v primeru pravilno izpolnjene vloge in če gre za prezračevanje Helios, sporočijo da je vloga odobrena in lahko pričnete z deli
  • po prejeti potrditvi imate časa 9 mesecev, da ukrep izvedete
  • znotraj 9 mesečnega obdobja je potrebno predložiti vse potrebno za zaključek investicije: izjava izvajalca, da je investicija zaključena in je vse vgrajeno po veljavnih predpisih, izjava vlagatelja, da je naložba zaključena, originalni račun izvajalca, potrdilo o plačilu računa in sliko vgrajene naprave
  • v roku 30 dni vam običajno že nakažejo 20 % investicije, pri čemer izberejo manjšo vrednost; če je bila v predračunu predvidena manjša investicija kot potem na računu, upoštevajo za osnovo manjšo vrednost

Uporabne povezave: Trenutno je razpis ODPRT.

Preberite tudi...

Kontakt servis
» če imate kakšno vprašanje glede vaše naprave...
» več
Sejem DOM 2023
Sejem DOM 2023 sejem DOM 2023 bo potekal od 22. do 26. marca 2023. Vabimo vas, da nas poiščete in se nam pridružite. Vabljeni!
» več
DANTHERM
DANTHERM Dantherm Group je vodilni ponudnik izdelkov in rešitev za nadzor klime v notranjih prostorih.
» več
 

Imate vprašanja?

Skupaj bomo
našli rešitev.
Vsak dan med  tednom med 8-16 uro. 051 636 673    Peter
031 411 811    Miha
Sejem DOM 2023
sejem DOM 2023 bo potekal od 22. do 26. marca 2023. Vabimo vas, da nas poiščete in se nam pridružite. Vabljeni!
» več
DANTHERM
Dantherm Group je vodilni ponudnik izdelkov in rešitev za nadzor klime v notranjih prostorih.
» več
Helios Komfovent Vortice Sodeca Veab Klivent Industrie Technik Klivent