Zemeljski kolektor

Zemeljski kolektor izkorišča temperaturo zemljine za predgrevanje vstopnega zraka pozimi ter predohlajanje in razvlaževanje vstopnega zraka poleti. Gre za nadgradnjo prezračevalnega sistema, ki je za pasivno gradnjo skoraj neobhodna. Pri nizkoenergijski gradnji pa gledamo na zemeljski kolektor kot na dodatno opremo. Zaradi predgrevanja vstopnega zraka pozimi, prihranimo pri delovanju protizmrzovalne zaščite pri večini KWL prezračevalnih naprav, ki imajo vgrajen električni predgrelec. Ta skrbi za nemoteno obratovanje prezračevanja tudi pri temperaturah nižjih od -3°C. Pri preostalih KWL prezračevalnih napravah, ki nimajo vgrajene protizmrzovalne zaščite, pa je vgradnja le tega dosti bolj potrebna. Delovanje zemeljskega kolektorja je možno, ker je temperatura zemljine na globini cca 1,5 m v naših klimatskih razmerah približno enaka čez celo leto (odstopanja so v povprečju manjša od 3°C).

Po tipu ločimo dve vrsti:

 • zračni zemeljski kolektor  
 • tekočinski zemeljski kolektor

Pri prvem prenašamo temperaturo zemljine neposredno na zrak znotraj zračnega zemeljskega kolektorja, pri drugem pa gre za posreden prenos temperature iz zemljine najprej na tekočino (znotraj tekočinskega zemeljskega kolektorja) in v izmenjevalcu na zrak.

Zračni zemeljski kolektor
Tekočinski zemeljski kolektor
Zračni zemeljski kolektor

Zračni zemeljski kolektor (ZZK) se uporablja kot nadgradnja prezračevalnega sistema in je primeren tako za podkletene kot tudi za nepodkletene objekte. Glede na naklon terena in prisotnost kleti v objektu ločimo izvedbo z odtokom kondenzata v kleti in izvedbo z odtokom kondenzata v zrakotesnem jašku. Sestavni deli zračnega zemeljskega kolektorja so:

 • zajemni stebriček iz nerjavečega jekla z vgrajenim vrečastim G3 zaščitnim filtrom
 • cev kolektorja fi 200 mm in dolžine 50 m, izdelana iz toksikološko in fiziološko neoporečnega PE-HD z narebranim zunanjim slojem in gladkim antistatičnim in antibakterijskim notranjim slojem
 • spojka in stenski prehodni kos s tesnili
 • izoliran X kos z revizijo in sifonom za odtok kondenzata
 • izoliran T kos z motorno loputo za obvod ZZK
 • regulatorni sklop z znanjim termostatom in preprosto avtomatiko
 • zrakotesni jašek za odtok kondenzata (samo za izvedbo z jaškom)

Pri polaganju ZZK je potrebno upoštevati še sledeče napotke:

 • dolžina cevi ZZK mora biti vsaj 40 m
 • naklon cevi ZZK mora biti vsaj 2% proti odtoku kondenzata
 • globina polaganja ZZK mora biti vsaj 1,2 m
 • alternativni zajem zraka na fasadi objekta (v primeru by-passa) mora biti na višini vsaj 1,5 m nad nivojem tal
 • zunanji termostat za regulacijo by-passa mora biti na višini vsaj 1 m nad nivojem tal
 • ZZK ne polagamo v tla z visoko talno vodo ali na teren, ki se poseda in ni stabilen

V primeru, da je teren nagnjen stran od objekta ali da hiša ni podkletena, ni možno izvesti odtok kondenzata v objektu, saj tam ni najnižje točke kolektorja. V tem primeru pride v poštev izvedba z zrakotesnim jaškom, ki se nahaja med zajemom zraka in objektom. Oba kraka cevi ZZK sta v tem primeru nagnjena proti zrakotesnemu jaški kjer se izvede odtok kondenzata, največkrat kot drenaža na dnu jaška.
V primeru, da je teren v okolici objekta v ravnini le tega ali pa je nagnjen proti objektu in je objekt hkrati tudi podkleten, je možno izvesti ZZK brez zrakotesnega jaška. V tem primeru mora biti cev ZZK nagnjena vseskozi proti kleti objekta z minimalnim naklonom 2%.

Tekočinski zemeljski kolektor

Tekočinski zemeljski kolektor (TZK) se uporablja kot nadgradnja prezračevalnega sistema in je primeren za najrazličnejše bivalne objekte. Za razliko od zračnega zemeljskega kolektorja, pri katerem je naklon cevi kolektorja pomemben zaradi odtoka kondenzata, se pri TZK uporablja alkatenska cev katere naklon ni toliko pomemben, saj se kondenzat odvaja v tekočinskem izmenjevalcu. Sestavni deli tekočinskega zemeljskega kolektorja so:

 • toplotno izoliran izmenjevalec voda/zrak z odtokom kondenzata
 • zaščitni kanalski G4 filter pred izmenjevalcem (integriran v izmenjevalec ali ločen)
 • obtočna črpalka z vsemi potrebnimi ventili, ekspanzijo in odzračevalnim lončkom
 • alkatenska cev zunanje debeline 32 mm (vsaj 100 m)
 • glikolna raztopina (mešanica višjega alkohola in vode)
 • regulacijski sklop z zunanjim termostatom

Svetujemo vam pri izbiri.

Poskrbimo, da dobite primeren izdelek za vaše potrebe. Za nasvet nas pokličite ali pa nam pošljite povpraševanje.

Tajništvo

01 516 10 56

Svetovalec Miha

031 411 811

Svetovalec Peter

051 636 673

Serviser Uroš

040702751

Na voljo smo vam med 8:0016:00 od ponedeljka do petka

Oblikovanje in izdelava: Optiweb-logo
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner